Asilo Nido
0-2 Anni

Part time

5 giorni 8,30-13,00: 400,00 Euro/mese

3 giorni 8,30-13,00: 350,00 Euro/mese

Full-Time

5 giorni 8,30-17,30: 485,00 Euro/mese

3 giorni 8,30-17,30: 375,00 Euro/mese